ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งที่ 11”
ว่าด้วยเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่: โอกาสและอนาคต”


ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (9.00 – 17.00 น.) และ 2 ธันวาคม 2565 (9.00 – 12.00 น.)
งานสัมมนาไทยจีนครั้งนี้ ถือเป็นงานแห่งปี ที่จะมีนักวิชาการไทยและจีนนำเสนองานวิจัยว่าด้วยเรื่องไทยจีน จำนวนมากที่สุดเวทีหนึ่ง

กำหนดการ

📍วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

(ช่วงเช้า)
📌Session 1: หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

(ช่วงบ่าย)
📌Session 2: ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
📌Session 3: การลงทุนและเศรษฐกิจดิจิตัล
📌Session 4: ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

📍วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

(ช่วงเช้า)
📌Session 5: การเปลี่ยนแปลงของโลกและความสัมพันธ์ไทย-จีน
📌Session 6: ล้านช้าง-แม่โขงและความร่วมมือ RCEP

จัดโดย
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ไทย-จีน สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ร่วมกับ
Huaqiao University (China) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

🎥สามารถรับชมได้ฟรีผ่านทาง Live Streaming ของเพจของ ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน https://www.facebook.com/CTC.BRI.THAILAND

🎙️(ในการประชุม จะมีล่ามสองภาษา ไทย-จีน โดยจะ Live Streaming เป็นภาษาไทยทั้งหมด)