1. Silver Age Crossing the Digital Divide เชื่อมผู้สูงอายุกับดิจิทัล

19 พ.ย. 65 – สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ธนาคารแห่งประเทศจีน และบริษัทไชน่ายูนิคอม (China Unicom) ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่อง “Silver Age Crossing the Digital Divide” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ ดิจิทัล ความรู้และทักษะทางการเงิน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลในโลกปัจจุบันได้เพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ

2. จีนมีดาวเทียมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

22 พ.ย. 65 – การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระดับโลกครั้งที่ 2 ของสหประชาชาติ / จีนว่าด้วยการสำรวจอวกาศและนวัตกรรม (United Nations/China 2nd Global Partnership Workshop on Space Exploration and Innovation) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานว่า การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอวกาศแบบบูรณาการในประเทศจีนมีความคืบหน้าอย่างมาก รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานอวกาศระดับชาติแบบบูรณาการบนอวกาศที่มีการสื่อสารผ่านดาวเทียม การสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และการนำทางด้วยดาวเทียม ปัจจุบัน จีนมีดาวเทียมโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศมากกว่า 300 ดวงในวงโคจรที่เสถียร ที่มีจำนวนมากเป็นอันดับสองของโลก

3. ความก้าวหน้า “Space Reunion” ที่มีมนุษย์ควบคุมในจีน

22 พ.ย. 65 – องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน (CMSA) รายงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ว่า จรวดขนส่งลองมาร์ช-เอฟ2 (Long March-2F) ซึ่งบรรทุกยานอวกาศ ที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-15 (Shenzhou-15) ถูกย้ายไปยังศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน และมีแผนที่จะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้ ขณะนี้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ของสถานที่เปิดตัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงจะมีการตรวจสอบการทำงานก่อนปล่อยยาน และการทดสอบร่วมตามแผนต่อไป

4. จีนผลิตกังหันลมนอกชายฝั่งใหญ่ที่สุดในโลก

23 พ.ย. 65 – บริษัท ไชน่า ธรี จอร์จส คอร์เปอเรชัน (CTG) และบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซินเจียง โกล์ดวินด์ จำกัด (Goldwind) พัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 16 เมกะวัตต์ เข้าสู่สายการผลิตในส่วนอุตสาหกรรม กังหันลมนอกชายฝั่งนี้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด คือ 252 เมตร ความสูงศูนย์กลางอยู่ที่ 146 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของอาคาร 50 ชั้น สามารถผลิตไฟฟ้า 34.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง หลังจากหมุนเต็มรอบ ณ ความเร็วลมเต็มพิกัด ปัจจุบันนี้เป็นกังหันลมที่มีความจุหน่วยเดียวที่ใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดใหญ่ที่สุด และน้ำหนักต่อเมกะวัตต์เบาที่สุดในโลก นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในกำลังการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ของพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ในประเทศจีน

5. จีนประสบความสำเร็จระบบควบคุมหลักของหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในจีน

24 พ.ย. 65 – บริษัทหัวเหนิง (China Huaneng Group Co., Ltd.) พัฒนาระบบป้องกันรีเลย์รุ่นใหม่ (Protection Relay) สำเร็จ เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำเสี่ยววาน ทางตอนกลาง และตอนล่างของแม่น้ำหลานชาง ระบบควบคุมหลักที่เรียกว่า “สมองกลาง” ของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำได้รับการผลิตในประเทศทั้งหมด นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญในระบบควบคุมไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศจีน และเป็น “บรรทัดฐานแรกของการป้องกัน” เพื่อให้การทำงานของระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและมั่นคง

ผู้จัดทำ นวัต จึงเจริญธรรม
ผู้ตรวจทาน บุษรินทร์ เณรแก้ว