วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ธันวาคม 2565

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนธันวาคม 2565
สรุปโครงการด้านอวกาศที่สำคัญของจีนปี 2565

เนื้อหาประกอบด้วย

 • โครงการด้านอวกาศที่สำคัญของจีน ปี 2565
  • สถานีอวกาศเทียนกง
   • ภารกิจสุดท้ายของการก่อสร้างสถานีอวกาศ
   • ทีมนักบินอวกาศยานเสินโจว-14 กลับสู่โลก
   • ตัวอย่างการทดลองจากสถานีอวกาศจีนกลับสู่โลก
   • ห้องเรียนสถานีอวกาศเทียนกง
   • โครงการนักเรียนอาเซียนพูดคุยกับนักบินอวกาศจีน
   • หลิว หยาง นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนเคยเยือนไทย
  • โครงการสำรวจดวงจันทร์ ระยะที่ 4
   • แผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ในระดับ 1 : 2,500,000
  • ภารกิจส่งดาวเทียมประเภทต่าง ๆ
 • สมุดปกขาว “โครงการอวกาศของจีน : ทัศนะ ปี 2021”
 • 10 ความท้าทายวิทยาศาสตร์ด้านการบินในอวกาศปี 2565
 • หน่วยงานด้านอวกาศของจีน
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยด้านการบินและอวกาศ
 • การจัดตั้งและการบริหารท่าอวกาศยาน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ติดต่อเรา