2 มกราคม 2566 – รายงานการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ นับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนมีการพัฒนาเมืองที่ใหญ่ที่สุดและรวดเร็วที่สุดในโลก ปัจจุบันการพัฒนาเมืองของจีนเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างส่วนเพิ่มขยาย ไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและการปรับขนาดโครงสร้างของเมือง ก่อให้เกิดเมืองจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้นำกฎหมายมาใช้เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเมืองที่น่าอยู่ ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน

แหล่งข้อมูล : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/97d868f10167422bb5bc14b788fadea3.shtml