หลักสูตร Tsinghua University International Master’s Program in Nuclear Engineering and Management (TUNEM)

Tsinghua University International Master’s Program in Nuclear Engineering and Management (TUNEM)

清华大学核电工程与管理国际人才培养专业硕士学位项目

TUNEM เป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน (National Energy Administration – NEA) และกระทรวงศึกษาธิการของจีนด้วยทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน และกลุ่มบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ 3 กลุ่มหลักในจีน ได้แก่ China National Nuclear Corporation (CNNC), State Power Investment Corporation (SPIC) และ China General Nuclear Power Corporation (CGN) ให้การสนับสนุนอย่างดีเช่นกัน

ในทุก ๆ ปี หลักสูตร TUNEM จะรับผู้สมัคร 30 คน ซึ่งมีนักวิชาการที่โดดเด่นและมีวิสัยทัศน์ระดับโลกในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีนและมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศบ้านเกิด

กำหนดการรับสมัคร

Oct. 15, 2022 8:00 AM – Mar. 1, 2023 05:00 PM (Beijing Time)
Comprehensive Assessment: Before Mid-April
Pre-admission: May

ขั้นตอนการสมัคร

Step 1 Application online

Web: https://yz.tsinghua.edu.cn/en/
Steps:
· Fill in the application information online
· Upload the application documents
· Pay the application fee online
Tips: Application fee is 800 RMB, for those who only apply TUNEM, the application fee will be waived.

Step 2 China Government Scholarship Application
Web: http://www.campuschina.org

เอกสารการสมัคร

 1. Personal statement
 2. Degree certificate and degree authentication
 3. Academic transcript, for non-English native speaker, TOEFL or IELTS Certificate is advised to upload.
 4. Two Recommendation letters
  a. One from scholars who have the title of associate professor or higher in related areas.
  b. Letter from CNNC/ SPIC/ CGN preferred.
 5. Passport personal information page
 6. Identification Photo
 7. Other supporting documents required

ทุนการศึกษา

 • Chinese Government Scholarship, CGS (full scholarship)
 • Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรได้ที่
https://www.stsbeijing.org/wp-content/uploads/2023/01/TUNEM-BROCHURE-2023.pdf

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]