กลไกการรักษาดอกกล้วยไม้ให้มีอายุยืนยาว

9 ม.ค. 66 – ทีมวิจัยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกว่างซี (College of Forestry, Guangxi University) สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง (Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences) และสถาบันวิจัยดอกไม้ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรกว่างซี (Flowers Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences) วิจัยกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) จำนวน 23 ชนิด พบว่าสามารถยืดอายุดอกของกล้วยไม้โดยกลไกการใช้น้ำและสารอาหารเสริมของกลีบเลี้ยง กลีบข้าง กลีบปาก และกลไกเสริมจากน้ำและสารอาหารระหว่างพืชวงกลีบรวม (perianth) ที่ช่วยให้กล้วยไม้มีอายุยืนยาว ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Experimental Botany

ข้อมูลงานวิจัย

Complementary water and nutrient utilization of perianth structural units help maintain long floral lifespan in Dendrobium
https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/erac479/6871063

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]