กลไกการรักษาดอกกล้วยไม้ให้มีอายุยืนยาว

9 ม.ค. 66 – ทีมวิจัยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกว่างซี (College of Forestry, Guangxi University) สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง (Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences) และสถาบันวิจัยดอกไม้ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรกว่างซี (Flowers Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences) วิจัยกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) จำนวน 23 ชนิด พบว่าสามารถยืดอายุดอกของกล้วยไม้โดยกลไกการใช้น้ำและสารอาหารเสริมของกลีบเลี้ยง กลีบข้าง กลีบปาก และกลไกเสริมจากน้ำและสารอาหารระหว่างพืชวงกลีบรวม (perianth) ที่ช่วยให้กล้วยไม้มีอายุยืนยาว ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Experimental Botany

ข้อมูลงานวิจัย

Complementary water and nutrient utilization of perianth structural units help maintain long floral lifespan in Dendrobium
https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/erac479/6871063

ติดต่อเรา