แบตเตอรี่สังกะสีความหนาแน่นพลังงานสูง

Photo: 中国科大

9 ม.ค. 66 – ทีมวิจัยคณะวิชาเคมีและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China) ได้ออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างชั้น (heterojunction) ของโลหะผสมสังกะสีและโลหะที่มีความเสถียรที่ปราศจากเดนไดรต์ของสังกะสี (Zinc dendrite) ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น โดยความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่สังกะสี-โบรมีนสูงถึง 274 Wh/kg แสดงถึงความเสถียรของวงจรที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ การรวมโมดูลแบตเตอรี่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน ยังแสดงถึงความสามารถในการกักเก็บพลังงานหมุนเวียน ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nature Communications

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/7dc31a36f9cc4eb89a00a1f4ccb7d48e.shtml

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]