11 ม.ค. 66 – โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก “หัวหลง-1”(Hualong-1) ในเขตตะวันตกของจีน โดยหน่วยผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ยูนิตที่ 3 ฝางเฉิงกั่ง สามารถเชื่อมต่อกับกริดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ส่งผลให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ “หัวหลง-1” เป็นเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่สาม ใช้เวลาในการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้างกว่า 30 ปี โดยบริษัท China General Nuclear Power Group  ถือเป็นการยกระดับพลังงานนิวเคลียร์ของจีนสู่สากล

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/c521e7a8e3fb46b384d639db3e45824f.shtml