11 ม.ค. 66 – สถาบันนวัตกรรมไมโครแซทเทลไลท์ (Innovation Academy for Microsatellites) ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) รายงานความสำเร็จของดาวเทียม “Innovation X”  ที่ปล่อยสู่อวกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นดาวเทียมทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถถ่ายภาพการเปลี่ยนผ่านของแสงอาทิตย์ การตรวจจับการระเบิดของรังสีแกมมา และแผนที่สำรวจสนามแม่เหล็กโลกเป็นครั้งแรก

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/eee3141cd85d496591e825a0d4c01c18.shtml