จีนสร้างผลึกคาร์บอนเทียมชนิดใหม่

Photo: 中国科大

12 ม.ค. 66 – ทีมวิจัยของศาสตราจารย์จู เยี่ยนหวู่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China)  ได้พัฒนาผลึกโพลิเมอร์ C60 และผลึกคาร์บอนพรุนที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมแบบมีระเบียบในระยะไกล (Long-range ordered porous carbons)ภายใต้สภาวะความดันปกติ โดยการฉีดประจุเข้าไปในผลึกโมเลกุล C60 ของฟูลเลอรีน ทำให้เกิดผลึกคาร์บอนที่มีรูพรุนด้วยวิธี gram-scale preparation  ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Nature

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/1bb63a5741364e4dbdb976188cc4cf91.shtml

ติดต่อเรา