16 ม.ค. 66 – โครงการเทียนเก๋อ (Tiange Project) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ ม.หนานจิง (Nanjing University) ม.เสฉวน (Sichuan University) ม.ครุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University) และ ม.ชิงหวา (Tsinghua University) พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบนดาวเทียม หรือ เพย์โหลด (Payload) เพื่อศึกษาการระเบิดของรังสิแกมม่า การเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ห้วงของแสงหรือพัลส์ (pulses) ในจักรวาล และการสังเกตและวิเคราะห์ดวงดาวบนวงโคจรอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/1391795078704561a1aea4f8520f6907.shtml