17 ม.ค. 66 – องค์การบริหารอวกาศแห่งประเทศจีน (China National Space Administration หรือ CNSA)เปิดเผยผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ-5 ว่า บนดวงจันทร์เมื่อ 2 พันล้านปีก่อน ยังคงมีการเคลื่อนที่ของหินหนืดอยู่ และพบแร่ธาตุใหม่ โดยให้ชื่อว่า “หินฉางเอ๋อ” ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่สามในโลกที่ค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/79bcedc0269e4899aa7c9004ce7e8d97.shtml