ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับรางวัลในประกวด 3rd ASEAN-China “Learning about Ocean” Student Film Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับรางวัลในประกวด 3rd ASEAN-China “Learning about Ocean” Student Film Competition จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 36 สถาบันในภูมิภาคอาเซียน โดยนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้

รางวัล Winners of 2022 Student Film Competition (หมวด Marine Industry)

รางวัลอันดับ 1
Nurihan Editson (Mahidol University)

รางวัลอันดับ 2
Yem Sobottr (Mahidol University)

รางวัล People’s Choice Awards of 2022 Student Film Competition

หมวด Marine Microplastic
Jeeraphat Naaniam (Chiang Mai University)

หมวด Marine Industry
Nurihan Editson (Mahidol University)
Yem Sobottr (Mahidol University)

หมวด Guardians of Ocean
Jameladf Saifa (Suan Sunandha Rajabhat University)