ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับรางวัลในประกวด 3rd ASEAN-China “Learning about Ocean” Student Film Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับรางวัลในประกวด 3rd ASEAN-China “Learning about Ocean” Student Film Competition จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 36 สถาบันในภูมิภาคอาเซียน โดยนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้

รางวัล Winners of 2022 Student Film Competition (หมวด Marine Industry)

รางวัลอันดับ 1
Nurihan Editson (Mahidol University)

รางวัลอันดับ 2
Yem Sobottr (Mahidol University)

รางวัล People’s Choice Awards of 2022 Student Film Competition

หมวด Marine Microplastic
Jeeraphat Naaniam (Chiang Mai University)

หมวด Marine Industry
Nurihan Editson (Mahidol University)
Yem Sobottr (Mahidol University)

หมวด Guardians of Ocean
Jameladf Saifa (Suan Sunandha Rajabhat University)

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]