อุโมงค์ลึกอัจฉริยะแห่งแรกในจีน

24 ม.ค. 66 – เมื่อวันที่ 22 มกราคม อุโมงค์ลำเลียงสิ่งปฏิกูลแห่งแรกในจีน อุโมงค์ลึกหวู่ฮั่น ต้าตงหู (Wuhan Dadonghu Deep Tunnel) ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึก 50 เมตร ยังคงเปิดใช้งาน 24 ชม. ตลอดช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบโครงการอุโมงค์ลึก เฉิง ลี่ฮว๋า กล่าวว่า หุ่นยนต์ตรวจจับอัจฉริยะในอุโมงค์ลึกตัวแรกของโลกที่พัฒนาโดยบริษัท China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd. จากการนำหุ่นยนต์ดั้งเดิมมาพัฒนารวมกับเทคโนโลยีการสังเกตด้วยแสงในน้ำโคลน เทคโนโลยีการตรวจจับภาพด้วยโซนาร์ เทคโนโลยีการตรวจจับด้วยเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงตะกอนหนา 5 ซม.รวมถึงพื้นผิวโครงสร้างภายในอุโมงค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมของน้ำเสียที่มีอัตราการไหลสูงและทัศนวิสัยต่ำ เพื่อช่วยในการซ่อมบำรุงภายในอุโมงค์

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/c424db89f38a42b4a23edfd88274e3b7.shtml

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]