21 ม.ค. 66 – สำนักการฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีน (National Rural Revitalization Administration) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2565 รายได้สุทธิต่อหัวของผู้ที่พ้นจากความยากจนสูงถึง 14,342 หยวน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาตรการสนับสนุนการจ้างงานและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรายได้ของผู้ที่พ้นจากความยากจนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในด้านการจ้างงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่าง ๆ ยืนยันที่จะจัดระเบียบและระดมคนที่พ้นจากความยากจนให้ออกไปทำงาน และส่งเสริมความพยายามสองทางในการหางานในบริเวณใกล้เคียง ส่วนในด้านอุตสาหกรรม การดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะในพื้นที่ยากจน ความเชื่อมโยงของรัฐบาลกลางและการส่งเสริมกองทุนเงินอุดหนุนการฟื้นฟูชนบทมากกว่า 55% ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และประกันภัยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมชั้นนำถึง 70%

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/96e80f6a0b91454a83ced10fed1cbbeb.shtml