26 ม.ค. 66 – แท่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าระดับเมกะวัตต์จากคลื่น ผังหลันต้าวู่ (หรือที่แปลว่า ยักษ์ใหญ่) ที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศจีน มีความยาว 27 เมตร มีพื้นที่ระนาบมากกว่า 3,500 ตารางเมตร และหนักกว่า 4,000 ตัน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการเดินเครื่องเมื่อวันที่ 10 มกราคม เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าระดับเมกะวัตต์ด้วยคลื่นได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาในการปฏิบัติทางวิศวกรรมอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน ตัวแท่นอยู่ในช่วงของการปรับแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยความสำเร็จของแท่นผังหลันต้าวู่นี้เกิดจากการวิจัยเทคโนโลยีหลักเกี่ยวกับอุปกรณ์สร้างพลังงานจากคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง และการสาธิต การตรวจสอบเกาะและแนวปะการังทะเลจีนใต้ และได้รับการพัฒนาขึ้นจากกลุ่มบริษัทที่นำโดย China Southern Power Grid Company Limited, National Ocean Technology Center, Guangzhou Institute of Energy Conversion, China Southern Power Grid Technology Co., Ltd., Harbin Engineering University, Hainan Power Grid Co., Ltd. และหน่วยงานอื่น ๆ

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/eb3c14315e2a406f98d8c49786377ef3.shtml