เทคโนโลยีการโคลนนิ่งปรับปรุงพันธุ์โคนม

31 ม.ค. 66 – ทีมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์โคนมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Agriculture and Forestry University) พัฒนา “วัวโคลนนิ่ง” สำเร็จ เป็นครั้งแรกในจีน โดยใช้เทคโนโลยีการโคลนเซลล์ร่างกายที่สร้างขึ้นมา (Somatic cell) เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์เชื้อแม่พันธ์โคนมชั้นเยี่ยม ปัจจุบันได้ให้กำเนิดวัวโคลนนิ่งมาแล้ว 3 ตัว ที่เป็นโคนมที่ให้ผลผลิตสูง อายุยืน และต้านทานความเครียดได้  

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/af0dabcfa903428aa4feae94a5715db2.shtml

ติดต่อเรา