1 ก.พ. 66 – สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง (The Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences) ติดตั้ง pre-collimation unit R06MP1 เครื่องแรกของวงแหวนกักเก็บแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนพลังงานสูง (High Energy Photon Source, HEPS) นับเป็นอีกก้าวสำคัญในกระบวนการกักเก็บแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนพลังงานสูง วงแหวนกักเก็บ HEPS เป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนแบบวงกลมที่มีการแผ่รังสีต่ำมาก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วอิเล็กตรอนในระดับที่สาม และผลิตแสงซินโครตรอนไปพร้อมกัน มีเส้นรอบวงประมาณ 1,360.4 เมตร เป็นเครื่องเร่งแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดในจีนและใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/9f7f2d325fb04b7e830cca268ae94e2b.shtml