30 ม.ค. 66 – ทีมวิจัยศูนย์จักษุวิทยาจงซาน มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (Zhongshan Ophthalmology Center, Sun Yat-sen University) ร่วมมือกับสถาบันทั่วโลกหลายแห่งเพื่อจัดการกับปัญหาสำคัญด้านสายตา พัฒนาระบบคัดกรองความบกพร่องทางสายตาในทารกและเด็กเล็กผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยระบบดังกล่าวจะดึงดูดทารกและเด็กเล็กให้จ้องมองวิดีโอแอนิเมชั่นความยาว 3 นาที เพื่อรับรู้รูปแบบการจ้องมองและพฤติกรรมของทารกแบบเรียลไทม์ และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ความบกพร่องทางการมองเห็นและโรคตา ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ในวารสารวิชาการ Nature Medicine

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/dc2787ac24fc4164b39cb6acd1402a56.shtml