6 ก.พ. 66 – ทีมวิจัยของนายหู กวางว่าน จากสวนพฤกษศาสตร์อู่ฮั่น (Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences) ได้เผยแพร่พืชสายพันธุ์ใหม่ (Veronicastrum Wulingense) ในวารสารพฤกษศาสตร์นานาชาติ Botanical Studies ถูกค้นพบในอุทยานแห่งชาติ Pingbaying National Forest Park บนภูเขาหวู่หลิง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลหูเป่ย์ เป็นการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ในรอบ 40 ปีของพืชสกุล Veronicastrum ที่เผยแพร่ในจีนแผ่นดินใหญ่ การค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายของสายพันธุ์พืชบนภูเขาหวู่หลิง และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาลักษณะทางพฤกศาสตร์ การวิวัฒนาการ และชีวภูมิศาสตร์ของพืชสกุล Veronicastrum ในเอเชียตะวันออก

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/1b328a2d6b5c4104b383e7e0f5841f72.shtml