วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กุมภาพันธ์ 2566

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566
การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บริหารระดับสูงกระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาประกอบด้วย

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมนำคณะเยือนจีน
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
  • องค์การอวกาศแห่งชาติจีน
  • สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน
  • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การรถไฟแห่งชาติจีน
  • สถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้
  • มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาหัวเว่ย นครเซี่ยงไฮ้
 • ข้อมูลประกอบในโอกาส รมว.อว. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ประวัติย่อผู้นำจีน
  • ข้อมูลหน่วยงานในกรุงปักกิ่ง
  • ข้อมูลหน่วยงานในนครเซี่ยงไฮ้
  • ความร่วมมือไทย-จีน
 • ข่าวสารนิเทศ

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร