15 ก.พ. 66 – ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือแห่งที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University) ในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย นายเซิง ผูอี้ (Sheng Puyi) ผู้อำนวยการแผนกออร์โธปิดิกส์และจุลศัลยกรรมของโรงพยาบาลทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรก ในผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี มีอาการข้อเข่าเสื่อมรุนแรงที่หัวเข่าทั้งสองข้าง โรคนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสามารถในการออกกำลังกาย หลังจากประเมินและวิเคราะห์ นายเซิงและทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย เพื่อความแม่นยำ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

ที่มา :

https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/15/WS63eca4b3a31057c47ebaefb5.html