16 ก.พ. 66 – นักวิทยาศาสตร์จีนได้อธิบายวิธีการรักษาภาวะกลืนลำบาก (dysphagia) หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการฝังเข็มด้วยไฟฟ้า โดยทีมของ Prof. Xu Nenggui จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว (Guangzhou University of Chinese Medicine) และรองประธานสมาคมการฝังเข็มและรมยาแห่งประเทศจีน การฝังเข็มเป็นการรักษาแบบดั้งเดิม โดยใช้การกระตุ้นที่จุดเหลียนเฉวียน (CV23) ซึ่งอยู่เหนือกระดูกไฮออยด์ (Hyoid bone) แสดงถึงผลในการรักษาภาวะกลืนลำบาก ที่พบประมาณ 78% จากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่จุดเหลียนเฉวียน สามารถปรับปรุงการกลืนผ่านการกระตุ้นไปที่เยื่อหุ้มสมองได้ โดยผลงานวิจัยได้รับการพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ Nature Communications (งานวิจัย: https://www.nature.com/articles/s41467-023-36448-6)

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/16/WS63eddf12a31057c47ebaf32b.html