14 ก.พ. 66 – ทีมนักวิจัยจากศูนย์อนุรักษ์พืชสวนแห่งสวนพฤกษศาสตร์หวู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences) ได้ร่วมกันเผยแพร่พืชตระกูลถั่วสายพันธุ์ใหม่ในเมืองจูซีและเขตป่าไม้เซินหนงเจียของเมืองซื่อหยาน ทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ย์ จากการเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology) ได้รับการยืนยันว่าเป็นพืชสายพันธ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Astragalus bashanensis ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ PhytoKeys (งานวิจัย: https://phytokeys.pensoft.net/article/96916/)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/ee7cabec000649b78564aac1b52c64bf.shtml