14 ก.พ. 66 – ในปี พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตติดตั้งใหม่ของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศจีนเกิน 100 ล้านกิโลวัตต์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน สร้างสถิติสูงสุด ผลักดันให้กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานทางเลือกเกิน 1.2 พันล้านกิโลวัตต์ ทำให้การผลิตไฟฟ้าต่อปีของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เกิน 1 ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรก ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันของชาวเมืองและชนบททั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังงานทางเลือก โดยในปี พ.ศ.2566 สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National Energy Administration: NEA) จะเร่งรัดการวางแผนและสร้างระบบพลังงานใหม่ ในการสร้างความมั้นคงและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานทางเลือกในด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างเขตนำร่องการปฏิวัติพลังงานในชนบทอย่างครอบคลุม

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/0544a53f7b744de6b6e9e622d0a02360.shtml