19 ก.พ. 66 – ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ชวี๋ จี๋เสี๋ยน จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China: USTC) ได้เสนอวิธีการชื่อ สัมผัสฉนวนรูพรุน หรือ PIC (Porous Insulator Contact) สำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้ง “การส่งผ่าน” ที่มีมาอย่างยาวนานในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite)  จากการทดลองโครงสร้างใหม่ PIC นี้ บรรลุประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองในสถานะคงที่ เป็นสถิติโลกสำหรับอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างแบบพิน (PIN Diode) และแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ในวัสดุพิมพ์และส่วนประกอบเพอร์รอฟสไกต์ที่หลากหลาย ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Science (งานวิจัย : https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade3126)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/0a8f14a71cc74ea9881a1fbc2857df1f.shtml