21 ก.พ. 66 – ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ระบบไร้คนขับอัจฉริยะอัตโนมัติเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Research Institute for Intelligent Autonomous Systems) ร่วมกับมหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University) และอีกทีมจากศูนย์วิจัยระบบไร้คนขับ จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Unmanned Systems Research Group, Chinese University of Hong Kong) ได้ร่วมกันพัฒนาโดรนที่สามารถสลับรูปแบบการทำงานระหว่างการบินและดำน้ำได้ เรียกว่า “TJ-FlyingFish” อุปกรณ์นี้สามารถบินได้ทั้งแบบระบบมาตรฐานสี่ใบพัด และสำรวจสภาพแวดล้อมใต้น้ำได้เหมือนเรือดำน้ำ นักวิจัยกล่าวว่า โดรนตัวนี้สามารถใช้ในการสำรวจทรัพยากรทางอากาศและทางน้ำ งานค้นหา และกู้ภัย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบตัวต้นแบบ

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/21/WS63f467c7a31057c47ebaff82.html