18 ก.พ. 66 – บริษัทน้ำมันปิโตรเลี่ยม ซินซิง (Sinopec Star Petroleum Co.,Ltd.)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสังกัดกลุ่บมริษัทปิ โตรเคมีจีน (Sinopec Group) เปิดตัวโครงการผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โครงการสาธิตไฮโดรเจนสีเขียวโครงการแรกของซิโนเปค ตั้งอยู่ที่เมืองเอ้อเอ่อร์ตัวซือ (Ordos City) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยโครงการจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไฮโดรเจนโดยตรง ไม่มีการปล่อยคาร์บอน จึงเรียกว่า ไฮโดรเจนสีเขียว หลังจากตัวโครงการเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ 30,000 ตันต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1.43 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 825,000 ต้น

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/d97b033d881745ec82afa2278815591f.shtml