22 ก.พ. 66 – เมืองลาซา (Lhasa) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบต ได้ประกาศแผนการลงทุน 13.7 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.99 พันล้านดอลลาร์) ในปี พ.ศ. 2566 ริเริ่มเป้าหมายพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการให้เงินสนับสนุนการดำรงชีพสำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชายแดน ให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้การสนับสนุนการจัดหาออกซิเจนในเขตชายแดนพื้นที่สูง 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากการเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น อากาศหนาวเย็นจัดและขาดออกซิเจน ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความสำคัญสูงสุด และจะมีการจัดสรรงบประมาณ 630 ล้านหยวน ในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการทำความร้อนในโรงพยาบาลของรัฐ และการดำเนินงานของโรงทำความร้อนระดับชุมชน

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/22/WS63f5c0d6a31057c47ebb03a8.html