23 ก.พ. 66 – นายหวัง น่า (Wang Na) ผู้อำนวยการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ซินเจียง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences) กล่าวในงานแถลงข่าวของสำนักงานสารสนเทศของรัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2559 ทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจบนพื้นที่ราบสูงปามีร์ (Pamir) เขตการปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียง และได้เลือกยอดเขา Muztag ในปู้หลุนโค่ว (Bulunkou) เขตอาเค่อเถา (Akto County) เป็นที่ตั้งสถานีสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ และได้เริ่มสร้างหอดูดาว Muztag โดยกล้องโทรทรรศน์ขนาด 1.9 เมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามในจีน มีแผนจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 และในอนาคตทางหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ซินเจียง จะดำเนินการอย่างเต็มที่กับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของสถานีสังเกตการณ์ฯ นี้ และจะดึงดูดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ให้เข้ามาปักหลัก สร้างผลงานในด้านดาราศาสตร์ให้มากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นฐานเผยแพร่วิทยาศาสตร์ที่สำคัญในซินเจียงตอนใต้ และเป็นฐานการสังเกตการณ์และการวิจัยทางดาราศาสตร์ชั้นนำของโลก

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/b185f83b00844b479a3e552b218b32ed.shtml