เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานข้อมูลข่าวสารคณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council Information Office – SCIO) จัดงานแถลงข่าวในกรุงปักกิ่ง เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ระบุว่า จีนจะขยายการเปิดกว้างและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เป็นสากลและระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีการแข่งขันระดับโลก

The State Council Information Office held a press conference in Beijing on Friday about China’s progress in science, technology and innovation.

http://english.scio.gov.cn/pressroom/node_8028379.htm

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นหนึ่งในสาขาที่จีนจะมีส่วนร่วมในเชิงรุกในความร่วมมือและการกำกับดูแลระหว่างประเทศ กระทรวงวิทย์ฯ ระบุว่า จะยังคงสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การทำการค้า และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมในฐานะอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ใหม่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2565 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ทำให้เป็นทศวรรษที่ภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศเติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ นายหวัง จื้อกัง (Wang Zhigang) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวระหว่างการแถลงข่าว

นายหวัง จื้อกัง (Wang Zhigang) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จีนไต่ขึ้น 23 อันดับ ขึ้นสู่อันดับที่ 11 ในดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี พ.ศ. 2565 (Global Innovation Index 2022) ซึ่งเผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization)

ในปี พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาภายในประเทศจีนสูงถึง 3.09 ล้านล้านหยวน (4.49 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงถึง 3 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณ 195,100 ล้านหยวนไปกับการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งสูงกว่างบประมาณ 49,900 ล้านหยวนในปี พ.ศ. 2555 เกือบสี่เท่า

ในปี พ.ศ. 2565 จำนวนบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 แห่งจาก 39,000 แห่งในปี พ.ศ. 2555 และมีบริษัท 762 แห่งอยู่ในรายชื่อผู้ใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2,500 อันดับแรกของโลก

สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ จีนได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับกว่า 160 ประเทศและภูมิภาค และมีส่วนร่วมในองค์กรระดับโลกและกลไกพหุภาคีกว่า 200 แห่ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับจีน นายหวังกล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนยังมีบทบาทอย่างแข็งขันในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการทดลองทางความร้อนระหว่างประเทศ (International Thermonuclear Experimental Reactor) และอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร (Square Kilometre Array)

นายหวัง จื้อกัง กล่าวว่า “ความร่วมมือแบบเปิดกว้างเป็นข้อกำหนดที่แท้จริงสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการร่วมกันจัดการกับความท้าทายระดับโลก”

“เราจะยังคงรักษาหลักการของการเปิดกว้าง ความครอบคลุม การแบ่งปัน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศ และช่วยเปลี่ยนจีนให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับนวัตกรรมระดับโลก”

นายเฉิน เจียชาง (Chen Jiachang) ผู้อำนวยการกรมเทคโนโลยีขั้นสูงและใหม่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวว่า ในฐานะที่ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การยกระดับอุตสาหกรรม และเพิ่มผลิตภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ

ChatGPT และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติมีศักยภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในหลายภาคส่วนและหลายสาขา

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวก่อให้เกิดการถกเถียงกัน เนื่องจากบางคนถูกจับได้ว่าใช้เพื่อโกงการมอบหมายงานทางวิชาการหรือสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย เป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์และบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประเทศต่าง ๆ ควบคุมเทคโนโลยีที่คล้ายกับ ChatGPT อย่างไร

นายเฉิน เจียชาง กล่าวว่า จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยสภาแห่งรัฐหรือคณะรัฐมนตรีของจีนได้ออกแผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในปี พ.ศ. 2560 และสองปีต่อมา จีนได้ออกแนวทางใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์และหลักจริยธรรม

จีนจะยังคงให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในฐานะอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการวิจัยในทฤษฎีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่สำคัญ

นายเฉิน เจียชาง กล่าวว่า จีนจะอำนวยความสะดวกให้กับระบบการกำกับดูแลที่ปลอดภัยและควบคุมได้สำหรับปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องนี้

นายหวัง จื้อกัง กล่าวว่า เทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย และแนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด

นายจาง กว่างจวิน (Zhang Guangjun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จีนจะมีส่วนร่วมเชิงรุกในการกำกับดูแลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก และสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาและภูมิปัญญาจีนเพื่อจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน

ที่มา : http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202302/25/content_WS63f9619bc6d0a757729e7364.html