นักวิจัยจีนพัฒนาพอลิเมอร์จำรูป (SMP) 4 มิติสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

2 มี.ค. 66 – นักวิจัยจากโรงพยาบาลแห่งที่สองของมหาวิทยาลัยหลานโจว (Lanzhou University Second Hospital) และสถาบันฟิสิกส์เคมีหลานโจว สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences) ได้ร่วมกันทำการศึกษาแบบสหวิทยาการจากวัสดุศาสตร์และการแพทย์คลินิก พัฒนาพอลิเมอร์จำรูป (Shape-memory Polymers: SMP) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 4 มิติ พอลิเมอร์จำรูปที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีอุณหภูมิการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมและคุณสมบัติเชิงกลเป็นที่เหมาะในการทำเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานวิจัยใหม่นี้ได้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 4 มิติ Inferior Vena Cava Filters (IVCFs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฝังที่สามารถป้องกันเส้นเลือดอุดตันในปอดที่ร้ายแรงได้ ซึ่งเป็นการนำเสนอพอลิเมอร์จำรูปที่เข้ากันได้ทางชีวภาพแบบใหม่ และกลยุทธ์ใหม่สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Materials and Design (งานวิจัย : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127522011790)

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/02/WS64004106a31057c47ebb1bff.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]