7 มี.ค. 66 – นายเซวีย ฉีคุน (Xue Qikun) รองประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางตอนใต้ (Southern University of Science and Technology) ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ณ กรุงปักกิ่ง

นายเซวีย ฉีคุน กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของจีน เราไม่เพียงต้องการความตั้งใจอันแรงกล้าเท่านั้น แต่ยังต้องการการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในด้านโลจิสติกส์และบุคลากรเพื่อความสำเร็จ ในอดีตเศรษฐกิจของจีนยังไม่แข็งแกร่งและแนวคิดที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จีนมีทรัพยากรและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการจัดการกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจผ่านวิทยาศาสตร์และการศึกษาได้เปิดโอกาสมากขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษา และควรคว้าโอกาสเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการมีส่วนร่วมกับประเทศให้มากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2556 นายเซวีย ฉีคุน เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่ทำการทดลองค้นพบปรากฏการณ์ควอนตัมผิดปกติแบบฮอลล์ (Quantum anomalous Hall effect) ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในการวิจัยพื้นฐานเรื่องควอนตัม เป็นผลให้เขาได้รับรางวัล State Natural Science Award ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของจีนสำหรับการวิจัยพื้นฐาน

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/07/WS6406fb74a31057c47ebb2dba.html