7 มี.ค. 66 – นายว่าน ปู้เหยียน (Wan Buyan) รองประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 และวิศวกรอาวุโสด้านเครื่องกลเรือจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหูหนาน (Hunan University of Science and Technology) ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ณ กรุงปักกิ่ง

นายว่าน ปู้เหยียน กล่าวว่า ประเทศที่เข้มแข็งต้องมีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอ และคนจีนมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายนี้ได้ หลายปีที่ผ่านมา เขาและทีมยึดถือความเชื่อที่ว่าเราควรทำงานหนักในสาขาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อประเทศชาติ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เขาได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรใต้ทะเลลึก และปัจจุบันทีมงานของเขาอยู่เบื้องหลังระบบแท่นขุดเจาะน้ำลึกไห่หนิว-2 (Hainiu II) ที่ทำงานระดับความลึกกว่า 2,000 เมตรในทะเลจีนใต้ สร้างสถิติโลกใหม่ในการขุดเจาะน้ำลึกหลังจากขุดลึกลงไปในก้นทะเลถึง 231 เมตร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เขาและทีมยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าเราควรทำงานอย่างหนักในสาขาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อประเทศชาติ

การทำวิจัยตลอด 30 ปีของเขาได้พิสูจน์ให้เห็นสองประการ ประการแรกคือเทคโนโลยีหลักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต้องพัฒนาด้วยตนเอง และประการที่สองคือคนจีนมีความตั้งใจและสติปัญญาที่จะพึ่งพาตนเองและประสบความสำเร็จได้

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/07/WS6407035aa31057c47ebb2e14.html