7 มี.ค. 66 – นายเจียง เผิง (Jiang Peng) หัวหน้าวิศวกรของกล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (The Five-undred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14 กล่าวว่า กล้องโทรทรรศน์วิทยุทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร หรือที่เรียกว่า FAST ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ค้นพบพัลซาร์มากกว่า 740 ดวง

นายเจียง เผิง กล่าวว่า FAST เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ไม่เหมือนใคร ต้องใช้ความก้าวหน้าหลากหลายสาขาในการพัฒนา ตั้งแต่วัสดุศาสตร์ (materials science) ไปจนถึงการสอบเทียบระบบ (system calibrations) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกมากมาย ในอนาคตจะปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความได้เปรียบท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/07/WS64072694a31057c47ebb2e70.html