7 มี.ค. 66 – นายซุน ตงหมิง (Sun Dongming) นักวิจัยจากสถาบันวิจัยโลหะ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 กล่าวว่า ความก้าวหน้าในระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) ของนักวิทยาศาสตร์จีน ช่วยให้เอาชนะการพึ่งพาการนำเข้าได้

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิถูกนำมาใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม เรดาร์ตรวจสอบของยานพาหนะ และชีวการแพทย์ ซึ่งชิปคอมพิวเตอร์อาจร้อนขึ้นเมื่อใช้งาน ดังนั้น ระบบควบคุมอุณหภูมิจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเซมิคอนดักเตอร์

หลังจากที่ทีมของเขาพัฒนาเทคโนโลยีนี้จนก้าวหน้า ทางสถาบันและรัฐบาลมณฑลเหลียวหนิงได้สนับสนุนการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเปลี่ยนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน จีนสามารถผลิตอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้มากกว่า 300,000 ชิ้นทุกเดือน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ

นายซุน ตงหมิง กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติและนักวิทยาศาสตร์ จะยังคงทำหน้าที่สร้างความก้าวหน้าในนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพึ่งพาตน และนำไปสู่ประเทศผู้มีอิทธิพลในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/07/WS64072c90a31057c47ebb2e7f.html