13 มี.ค. 66 – จีนเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว  (BeiDou Navigation Satellite System: BDS) ด้านการตลาด อุตสาหกรรม และความเป็นสากลมากขึ้น หลังจากให้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม และข้อความสั้น (SMS) ที่มีความแม่นยำสูง โดย BDS ถูกนำมาใช้กับรถยนต์บนถนนมากกว่า 7.9 ล้านคัน เรือมากกว่า 47,000 ลำ รถขนส่งพัสดุและไปรษณีย์มากกว่า 40,000 คันทั่วประเทศ สถานีรถไฟ เกือบ 8,000 แห่ง รวมถึงเครื่องจักรทางการเกษตรมากกว่า 100,000 เครื่อง ครอบคลุมการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตร และภายในปี พ.ศ. 2578 จีนจะสร้างระบบอวกาศ-เวลาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี BDS ยุคหน้าเป็นแกนหลัก เพื่อให้บริการระบุตำแหน่ง การนำทาง และการจับเวลาที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/13/WS640f3fcda31057c47ebb4374.html