• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • จีนส่งเสริมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) ในวงกว้าง

จีนส่งเสริมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) ในวงกว้าง

13 มี.ค. 66 – จีนเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว  (BeiDou Navigation Satellite System: BDS) ด้านการตลาด อุตสาหกรรม และความเป็นสากลมากขึ้น หลังจากให้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม และข้อความสั้น (SMS) ที่มีความแม่นยำสูง โดย BDS ถูกนำมาใช้กับรถยนต์บนถนนมากกว่า 7.9 ล้านคัน เรือมากกว่า 47,000 ลำ รถขนส่งพัสดุและไปรษณีย์มากกว่า 40,000 คันทั่วประเทศ สถานีรถไฟ เกือบ 8,000 แห่ง รวมถึงเครื่องจักรทางการเกษตรมากกว่า 100,000 เครื่อง ครอบคลุมการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตร และภายในปี พ.ศ. 2578 จีนจะสร้างระบบอวกาศ-เวลาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี BDS ยุคหน้าเป็นแกนหลัก เพื่อให้บริการระบุตำแหน่ง การนำทาง และการจับเวลาที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/13/WS640f3fcda31057c47ebb4374.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]