จีนกระตุ้นภาคเอกชนให้มีบทบาทมากขึ้นในนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 66 – การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress: NPC) อนุมัติแผนการปฏิรูปสภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้จีนเป็นประเทศที่ทันสมัย และมีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศนอกจากนี้ องค์กรเอกชนจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS641117dfa31057c47ebb47fc.html