• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • จีนกระตุ้นภาคเอกชนให้มีบทบาทมากขึ้นในนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนกระตุ้นภาคเอกชนให้มีบทบาทมากขึ้นในนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 66 – การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress: NPC) อนุมัติแผนการปฏิรูปสภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้จีนเป็นประเทศที่ทันสมัย และมีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศนอกจากนี้ องค์กรเอกชนจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS641117dfa31057c47ebb47fc.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]