• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ฮ่องกงลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮ่องกงลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 66 – หวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ว่า ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางสำคัญของเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลก เป็นหน้าต่างสำหรับการเปิดกว้างของจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนกำลังเพิ่มความร่วมมือกับฮ่องกงเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของเขตปกครองพิเศษให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการแข่งขันระดับโลก ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ในกรุงปักกิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของฮ่องกงมีส่วนร่วมในโครงการระดับชาติมากขึ้น และส่งเสริมการไหลเวียนของบุคลากรที่มีความสามารถ การแบ่งปันทรัพยากร และการนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS6411d9a0a31057c47ebb4ae8.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]