ฮ่องกงลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 66 – หวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กล่าวในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ว่า ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางสำคัญของเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลก เป็นหน้าต่างสำหรับการเปิดกว้างของจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนกำลังเพิ่มความร่วมมือกับฮ่องกงเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของเขตปกครองพิเศษให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการแข่งขันระดับโลก ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ในกรุงปักกิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของฮ่องกงมีส่วนร่วมในโครงการระดับชาติมากขึ้น และส่งเสริมการไหลเวียนของบุคลากรที่มีความสามารถ การแบ่งปันทรัพยากร และการนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS6411d9a0a31057c47ebb4ae8.html