15 มี.ค. 66 – หอดูดาวแห่งชาติของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences) รายงานว่า ข้อมูลสเปกตรัมจากกล้อง LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) และข้อมูลสเปคโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometer) จากกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวซินเจียง มีการค้นพบดาวนิวตรอนชนิดพิเศษที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ที่มีรังสีเอกซ์อ่อน ๆ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical Journal Letters

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202303/99db9679723941e59bd10a1b2b4efb9c.shtml