เปิดโครงการฝึกอบรมร่วมไทย-จีน สำหรับผู้มีความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ

8 มี.ค. 66 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซ “ภาษาจีนและทักษะวิชาชีพ” นำเสนอประสบการณ์อีคอมเมิร์ซของจีนที่ผสมผสานกับลักษณะเฉพาะของไทย ให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจีน-ไทย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การสร้างคลิปวิดีโอสั้น  และการตลาดแบบเครือข่าย คาดว่าจะช่วยบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

https://english.news.cn/20230308/3a973e27192441eaaf8302f8e93d3b93/c.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]