เปิดโครงการฝึกอบรมร่วมไทย-จีน สำหรับผู้มีความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ

8 มี.ค. 66 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซ “ภาษาจีนและทักษะวิชาชีพ” นำเสนอประสบการณ์อีคอมเมิร์ซของจีนที่ผสมผสานกับลักษณะเฉพาะของไทย ให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจีน-ไทย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การสร้างคลิปวิดีโอสั้น  และการตลาดแบบเครือข่าย คาดว่าจะช่วยบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

https://english.news.cn/20230308/3a973e27192441eaaf8302f8e93d3b93/c.html