20 มี.ค. 66 – ศาสตราจารย์ หยาน เสวี๋ยไห่ (Prof. YAN Xuehai) และทีมนักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมกระบวนการ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences) ประดิษฐ์แก้วที่มีแหล่งกำเนิดทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรดอะมิโนหรือเปปไทด์ที่ผ่านการดัดแปลงทางเคมี เพื่อสร้างแก้วชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพและความสามารถในการรีไซเคิลทางชีวภาพผ่านขั้นตอนการชุบแข็ง (heating-quenching) ซึ่งเป็นขั้นตอนทางอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม แนวคิดของแก้วชีวโมเลกุล นอกเหนือจากแก้วหรือพลาสติกที่ใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว อาจเป็นรากฐานของเทคโนโลยีสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้แก้วชีวโมเลกุลยังอยู่ในขั้นตอนช่วงของการทดลอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances (งานวิจัย : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add8105)

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202303/t20230317_328392.shtml