17 มี.ค. 66 – นักวิจัยจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของจีน (University of Electronic Science and Technology of China, UESTC) ได้พัฒนาเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Intelligent robotic mobile computed tomography) ซึ่งมีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การสนทนาระหว่างคนกับเครื่องจักร การควบคุมด้วยเสียง การวางแผนเส้นทางและการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตได้ รูปแบบการรักษาแบบเคลื่อนที่นี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจและรักษาโรคได้อย่างมาก ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยวิกฤตได้มากขึ้น และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/17/WS64141c6ea31057c47ebb51bc.html