นักวิทยาศาสตร์จีนเผยเป้าหมายสถานีวิจัยดวงจันทร์ในอนาคต

17 มี.ค. 66 – นายโจว หย่งเหลียว (Zou Yongliao) หัวหน้าแผนกการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศห้วงลึก สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Lunar and deep space exploration division, Chinese Academy of Sciences) ได้เปิดเผยเป้าหมายระหว่างการประชุมอวกาศระดับชาติ (The National Space Conference) โดยจีนวางแผนสร้างแบบจำลองพื้นฐานสำหรับสถานีวิจัยดวงจันทร์โดยอิงจากภารกิจสำรวจ 2 ภารกิจที่วางแผนไว้ภายในปี พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028) และจะขยายไปสู่ระดับนานาชาติในภายหลัง โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิวัฒนาการของดวงจันทร์ การสำรวจการก่อตัวของดาวและกิจกรรมต่าง ๆ และการสังเกตดวงอาทิตย์และโลกจากดวงจันทร์ รวมไปถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น การปลูกพืชบนพื้นผิวดวงจันทร์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ เช่น แร่ธาตุบนดวงจันทร์และพลังงานแสงอาทิตย์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/17/WS6414109fa31057c47ebb5186.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]