17 มี.ค. 66 – การประชุมการศึกษาดิจิทัลเจ้อเจียงประจำปี พ.ศ. 2566 (2023 Zhejiang Digital Education Conference) ที่จัดขึ้นในมณฑลเจ้อเจียง ได้ประกาศเตรียมบรรจุหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน (Artificial intelligence: AI) เป็นวิชาภาคบังคับในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของ AI ในการศึกษาภาคบังคับ เนื้อหาการสอนของ AI จะถูกรวมเข้ากับวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อปี 2565 มณฑลเจ้อเจียงได้เริ่มโครงการนำร่อง “AI+Education” ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ AI เข้ากับการศึกษา และเมืองเวินโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมให้หลักสูตร AI แพร่หลายในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่ง ภายใต้แผนการดำเนินการ จะมีโรงเรียนทดลองเพื่อการศึกษาด้าน AI จำนวน 700 แห่ง และโรงเรียนสาธิตด้านการศึกษาด้าน AI จำนวน 60 แห่งภายในสิ้นปีนี้

ภายในปี พ.ศ. 2568 เมืองเวินโจวจะมีโรงเรียนทดลองเพื่อการศึกษา AI ทั้งหมด 1,000 แห่ง และโรงเรียนสาธิตการศึกษา AI 100 แห่ง โดยจะใช้หลักสูตร AI และห้องปฏิบัติการ AI อย่างเต็มรูปแบบ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/17/WS6413fe91a31057c47ebb515b.html