21 มี.ค. 66 – การประชุมนานาชาติว่าด้วยธรรมาภิบาลความยากจนและการพัฒนาโลกประจำปี 2023 (2023 International Forum on Poverty Governance and Global Development) จัดขึ้นที่เขตปกครองตนเองนู่เจียงลี่ซู มณฑลยูนนาน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาล นักการทูต และนักวิชาการ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศประมาณ 190 คนจาก 20 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนของจีนจะแบ่งปันประสบการณ์ต่อพื้นที่ชนบทนอกพรมแดนของจีนอย่างไร ซึ่งจะเป็นโอกาสและแรงจูงใจในการปรับปรุงและการพัฒนาให้กับประเทศอื่น ๆ

สถาบัน Academy of Contemporary China and World Studies ซึ่งอยู่ในสังกัดของกลุ่มการสื่อสารในจีน (China International Communications Group : CICG) ได้นำเสนอรายงานในระหว่างการประชุมเรื่อง “From Poverty Alleviation to Rural Revitalization: China’s Practice and its Global Relevance” ซึ่งรายงานดังกล่าวได้นำเสนอแนวทางบางอย่างที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่า ความยากจนในพื้นที่ชนบทยังคงเป็นปัญหาในหลายประเทศ และประเทศไทยก็ตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือในโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท และสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งในอนาคตร่วมกัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 จีนสามารถนำผู้อยู่อาศัยในชนบทราว 100 ล้านคนออกจากความยากจนไปได้ จากรายงานระบุว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่หลุดพ้นจากความยากจน ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อความยากจนอีกต่อไป

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/21/WS64190fb8a31057c47ebb5a09.html