จีนเพิ่มงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2566

16 มี.ค. 66 – ตามรายงานร่างงบประมาณแห่งชาติในปี 2566 ที่เสนอต่อสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) นโยบายการคลังของจีนในปี 2566 จะมุ่งเน้นไปที่การขยายการบริโภค ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองในระดับที่สูงขึ้น เสริมกำลังให้กับองค์กรต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนปรับปรุงโครงสร้างการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และรับประกันถึงเงินทุนที่เพียงพอในด้านสำคัญ ๆ เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความพยายามในการตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของผู้คน

ในปี พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะทั่วไปของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทะลุ 1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี นายหลิว คุน (Liu Kun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนกล่าวในการแถลงข่าวล่าสุด พร้อมเสริมว่าการใช้จ่ายเป็นการรับประกันที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ

ในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมด รัฐบาลกลางใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงถึง 3.2 แสนล้านหยวนในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2566 จะเพิ่มมากขึ้น

การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ร่างรายงานงบประมาณระบุว่า จะมีความพยายามมากขึ้นในการยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ และให้คำมั่นว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางในการวิจัยขั้นพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นอีก

จะมีการปฏิรูปกลไกการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากเงินทุนของรัฐบาลสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งจะให้บทบาทแก่นักวิทยาศาสตร์มากขึ้นในการกำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีและวิธีการใช้เงินทุน

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศจะแข็งแกร่งขึ้น จะมีการสำรวจกลไกการจัดการกองทุนเพื่อให้เหมาะกับลักษณะของโครงการวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ

http://www.stdaily.com/English/Feature/202303/f3271c8bd70440298911c7e644fcaf8a.shtml

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]