นักวิจัยจีนค้นพบแหล่งน้ำบนดวงจันทร์

28 มี.ค. 66 – ทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์หู เซิน จากสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences) พบว่า ลูกปัดแก้ว (glass beads) ในดินดวงจันทร์บนยานฉางเอ๋อ-5 (Chang’e-5) มีน้ำอยู่บางส่วน คาดว่าน่าจะมีแหล่งกักเก็บน้ำแห่งใหม่บนดวงจันทร์ ซึ่งน้ำบนผิวดวงจันทร์ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีศักยภาพในการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิดโดยภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตและภารกิจอวกาศอื่น ๆ

ข้อมูลงานวิจัย
A solar wind-derived water reservoir on the Moon hosted by impact glass beads
https://www.nature.com/articles/s41561-023-01159-6


https://english.cas.cn/research/highlight/astronomy/202303/t20230322_328609.shtml