แท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำแห่งแรกในจีน

26 มี.ค. 66 – แท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำ “ซีเอ็นโอโอซี กวนหลาน” (CNOOC Guanlan) ถูกเคลื่อนย้ายจากเมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ไปยังน่านน้ำเหวินชาง มณฑลไห่หนาน เพื่อนำไปติดตั้งในแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง เป็นแท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำแห่งแรกในจีน ที่มีระยะการทำงานมากกว่า 100 กิโลเมตรจากแนวชายฝั่งและความลึกของน้ำมากกว่า 100 เมตร มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.25 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานเฉลี่ยต่อปีได้มากกว่า 22 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยประหยัดก๊าซเชื้อเพลิงได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/26/WS641fefdda31057c47ebb68f7_1.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]