แท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำแห่งแรกในจีน

26 มี.ค. 66 – แท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำ “ซีเอ็นโอโอซี กวนหลาน” (CNOOC Guanlan) ถูกเคลื่อนย้ายจากเมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ไปยังน่านน้ำเหวินชาง มณฑลไห่หนาน เพื่อนำไปติดตั้งในแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง เป็นแท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำแห่งแรกในจีน ที่มีระยะการทำงานมากกว่า 100 กิโลเมตรจากแนวชายฝั่งและความลึกของน้ำมากกว่า 100 เมตร มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.25 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานเฉลี่ยต่อปีได้มากกว่า 22 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยประหยัดก๊าซเชื้อเพลิงได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/26/WS641fefdda31057c47ebb68f7_1.html