วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมีนาคม 2566
“การประชุมสองสภาจีนปี 2566”
 • การประชุมสองสภาของจีนปี 2566
 • คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง
 • คณะมุขมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเป้าหมายการพัฒนาในปี 2566
  • สาระสำคัญด้านการศึกษา
  • สาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แผนการปฏิรูปพรรคและสถาบันของรัฐ
  • ปฏิรูปคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
  • ปฏิรูปคณะมุขมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
  • ปฏิรูปสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
  • ปฏิรูปสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
 • นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ จีน ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
 • ประโยคสำคัญจากคำปราศรัยของนายสี จิ้นผิง ในการประชุม NPC ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1
 • รายงานในการประชุมสองสภาปี 2566

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร